Όραμά μας η ανάδειξή μας σε μία διεθνή δύναμη στις κατασκευές και το εμπόριο.
Δημιουργούμε αξία στους πελάτες μας και την κοινωνία, προωθώντας τη συνεργασία, την επικοινωνία και την δια βίου μάθηση.
Πιστεύουμε στους ανθρώπους μας και εξελισσόμαστε καθημερινά στο πλευρό τους.

Η ΕΤΕΚΕ αποτελεί την εξέλιξη και την υλοποίηση του οράματος, της ΧΡΗΣΤΟΥ Ο.Ε., στον κλάδο των κατασκευών, η οποία θέτει ως προτεραιότητα στη λειτουργία της, την βιώσιμη ανάπτυξη και ασφάλεια των πελατών και των εργαζομένων.

Η ΕΤΕΚΕ αποτελεί πρωτίστως μία συλλογική ιδέα και αντίληψη, η οποία σέβεται τον άνθρωπο και επενδύει με γνώμονα την συνεχή εξέλιξη, την δημιουργία αξίας για την κοινωνία και την προστασία του περιβάλλοντος.

Οι άνθρωποί μας

Στην ΕΤΕΚΕ υποστηρίζουμε και προωθούμε την ανάπτυξη των ανθρώπων μας και την συνεργασία ως πρωταρχικές και θεμελιώδεις αξίες στο εσωτερικό μας.

Το περιβάλλον

Λειτουργώντας στη σημερινή εποχή, θεωρούμε χρέος μας να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να συμβάλλουμε όλοι μας, ο κάθε ένας με τον δικό του τρόπο, στην προστασία του περιβάλλοντος.

Πρώτα εμείς, ως επιχείρηση οφείλουμε να λειτουργούμε με τρόπο βιώσιμο για τις μελλοντικές γενιές και να εξασφαλίζουμε καθημερινά ένα καλύτερο αύριο για όλους μας.

Δραστηριοποιούμαστε στην κατασκευή και διαχείριση κάθε είδους οικοδομικών και βιομηχανικών έργων.
Λογότυπο Hydroshop

Το εμπόριο ηλεκτρομηχανολογικών ειδών, αποτελεί το νεότερο αντικείμενο δραστηριότητάς μας.

Μέσω της HYDRO, δραστηριοποιούμαστε στο εμπόριο υδραυλικών ειδών, προσφέροντας στους πελάτες μας ανταγωνιστικές τιμές και προνομιακές συνεργασίες.

Λογότυπο Χρήστου ΟΕ

Η δραστηριότητα στα υδραυλικά έργα, μέσω της ΧΡΗΣΤΟΥ Ο.Ε. αποτελεί το σημείο εκκίνησης για την ΕΤΕΚΕ.

Μέσα από την συνεχή προσπάθεια για βελτίωση των υπηρεσιών της, η ΧΡΗΣΤΟΥ Ο.Ε. έχει συνδέσει το όνομά της με την ποιότητα των έργων της και την εξειδίκευσή της στον συγκεκριμένο κλάδο.

Scroll to Top