Κατασκευή Έργου

Οι Άνθρωποί μας

Στην ΕΤΕΚΕ υποστηρίζουμε και προωθούμε την ανάπτυξη των ανθρώπων μας και την συνεργασία ως πρωταρχικές και θεμελιώδεις αξίες στο εσωτερικό μας.

Η φιλοσοφία της ΕΤΕΚΕ ευθυγραμμίζεται με την άποψη πως το εργασιακό περιβάλλον θα πρέπει να αποτελεί μία συνεχή πρόκληση για όλους τους εργαζόμενους, το οποίο θα συνδράμει στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη τους.

Στην ΕΤΕΚΕ πιστεύουμε, πρωτίστως, στους δικούς μας ανθρώπους.

Προωθείται η συνεργασία, αποφεύγοντας τις παραδοσιακές σχέσεις εξουσίας, καθώς όλοι είμαστε συνεργάτες και εργαζόμαστε καθημερινά προς τον κοινό μας στόχο και όραμα.

Οι άνθρωποί μας αποτελούν και το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα, γεγονός που εξασφαλίζουμε και ενισχύουμε μέσα από τις φιλικές σχέσεις που κυριαρχούν, την επικοινωνία και τον αλληλοσεβασμό.

Scroll to Top