Εμπόριο Η/Μ Ειδών

Το εμπόριο ηλεκτρομηχανολογικών ειδών, αποτελεί το νεότερο αντικείμενο δραστηριότητάς μας.

Μέσω της HYDRO, δραστηριοποιούμαστε στο εμπόριο υδραυλικών ειδών, προσφέροντας στους πελάτες μας ανταγωνιστικές τιμές και προνομιακές συνεργασίες.

Η HYDRO παραμένει ανοιχτή σε νέες και αμοιβαίες συνεργασίες και αυτό είναι που την καθιστά ως μία αξιόπιστη επιλογή για τους επαγγελματίες.

Αξιοποιώντας τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας και παρακολούθησης, η εταιρεία είναι σε θέση να εξυπηρετήσει τους συνεργάτες της σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Υποστηρίζοντας την ποιότητα και την ασφάλεια στον τεχνικό τομέα, τα εμπορεύματα της HYDRO φέρουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας για να εξασφαλίσουν στους συνεργάτες την καλύτερη ποιότητα στο έργο τους.

Λειτουργώντας με αίσθημα ευθύνης, η εταιρεία μέσα από την εφαρμογή συστημάτων μεταφοράς, τα οποία εξασφαλίζουν μειωμένες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, αλλά και την χρήση χρήση ανακυκλώσιμων ειδών, συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος.

Scroll to Top