Κατασκευή Έργου - Κτήριο

Η Εταιρεία

Η ΕΤΕΚΕ αποτελεί την εξέλιξη και την υλοποίηση του οράματος, της ΧΡΗΣΤΟΥ Ο.Ε., στον κλάδο των κατασκευών, η οποία θέτει ως προτεραιότητα στη λειτουργία της, την βιώσιμη ανάπτυξη και ασφάλεια των πελατών και των εργαζομένων.

Η ΕΤΕΚΕ αποτελεί πρωτίστως μία συλλογική ιδέα και αντίληψη, η οποία σέβεται τον άνθρωπο και επενδύει με γνώμονα την συνεχή εξέλιξη, την δημιουργία αξίας για την κοινωνία και την προστασία του περιβάλλοντος.

Με διεθνές όραμα, η ΕΤΕΚΕ αποσκοπεί να επεκτείνει τη δραστηριότητα της σε χώρες του εξωτερικού και να καταστεί μία από τις σημαντικότερες κατασκευαστικές εταιρείες διεθνώς, προσφέροντας, με το έργο, προστιθέμενη αξία στην ελληνική κοινωνία και οικονομία.

Συνδυάζοντας την εμπειρία και τη συνεργασία με τη σύγχρονη τεχνολογία, η ΕΤΕΚΕ φέρνει σε πέρας έργα αξίας, του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων.

Δίχως να ξεχνάει τα πρώτα της βήματα το 2003, συνεχίζει την δραστηριότητα της στον κλάδο των υδραυλικών έργων και στο εμπόριο ηλεκτρομηχανολικών ειδών, μέσω των θυγατρικών της.

Scroll to Top