Υδραυλικά Έργα

Υδραυλικά Έργα

Η δραστηριότητα στα υδραυλικά έργα, μέσω της ΧΡΗΣΤΟΥ Ο.Ε. αποτελεί το σημείο εκκίνησης για την ΕΤΕΚΕ.

Από το 2003, η εταιρεία έχει ολοκληρώσει πλήθος κτιριακών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων, καθώς και εγκαταστάσεων πυρόσβεσης, ιδιωτικού και δημόσιου ενδιαφέροντος.

Μέσα από την συνεχή προσπάθεια για βελτίωση των υπηρεσιών της, η ΧΡΗΣΤΟΥ Ο.Ε. έχει συνδέσει το όνομά της με την ποιότητα των έργων της και την εξειδίκευσή της στον συγκεκριμένο κλάδο.

Έχοντας αποκτήσει ένα πλούσιο πελατολόγιο, αποτελεί ένα από τα πλέον γνωστά και αξιόπιστα ονόματα στην τομέα της κατασκευής και συντήρησης υδραυλικών έργων, έχοντας συμπεριλάβει στο βιογραφικό της έργα μεγάλου όγκου, ευθύνης και σημασίας.

Το πελατολόγιο της εταιρείας αποτελείται, κατά κύριο λόγο, από κλινικές και νοσοκομεία, γνωστές αλυσίδες super market, εταιρείες εκμετάλλευσης ακινήτων και κατασκευαστικές εταιρείες.

Η εμπειρία χρόνων και η εξειδίκευση στον τομέα, καθιστούν την εταιρεία ως μία από τις αξιοσημείωτες παρουσίες στον κλάδο, με δυνατότητα να ανταπεξέρχεται σε κάθε είδους έργα.

Scroll to Top