Ανακαίνιση δομής ασυνόδευτων ανηλίκων στο Ίλιον

Η εταιρεία μας είναι ανάδοχος στο έργο ανακαίνισης και επισκευής χώρων στη δομή ασυνόδευτων ανηλίκων στο Ίλιον, για λογαριασμό του Διεθνή Οργανισμού Μετανάστευσης.
Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι:

  • Αποκατάσταση δώματος και στεγανοποίηση αυτού
  • Αποκατάσταση ρωγμών σε σημεία της κατασκευής
  • Αποκατάσταση επιχρισμάτων σε χώρους της δομής

Επισκευή και εγκατάσταση νέων υδρορροών για την απομάκρυνση όμβριων υδάτων

Scroll to Top