Ανακαίνιση ιδιωτικής κλινικής στην Αθήνα

Η εταιρεία μας ανέλαβε την ολοκλήρωση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων, στα πλαίσια ανακαίνισης μεγάλης κλίμακας ιδιωτικής κλινικής στο κέντρο της Αθήνας.
Αναλυτικότερα, οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι οι εξής:

  • Αποξήλωση υφιστάμενων εγκαταστάσεων κτιρίου
  • Ανακαίνιση μηχανολογικών εγκαταστάσεων ορόφων
  • Εγκατάσταση δικτύου πυρόσβεσης στους ανακαινισμένους ορόφους
  • Ανακαίνιση μηχανολογικών εγκαταστάσεων αιθουσών χειρουργείων
  • Εγκατάσταση δικτύου διανομής ιατρικών αερίων
  • Εγκατάσταση ψυκτικών μονάδων στο δώμα του κτιρίου
Scroll to Top