Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος – carport στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η εταιρεία μας ανέλαβε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος – carport στις εγκαταστάσεις του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Συνολικά θα εγκατασταθούν δύο φωτοβολταϊκά συστήματα στις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου ενώ θα τοποθετηθούν και φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων, τροφοδοτούμενοι από το σύστημα.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής παρακολούθησης και διαχείρισης (BEMS).

Scroll to Top