ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Η εταιρεία μας ολοκλήρωσε την νέας ψυκτικής μονάδας στην οροφή γενικής κλινικής στο κέντρο της Αθήνας.

Αναλυτική, πραγματοποιήθηκε η εγκατάσταση της νέας ψυκτικής μονάδας, η επανεγκατάσταση της παλαιάς ψυκτικής μονάδας για λειτουργία σε καταστάσεις ανάγκης καθώς και τροποποιήσεις στο δίκτυο του κλιματισμού της κλινικής.

Η νέα ψυκτική μονάδα θα καλύπτει τις ανάγκες ψύξης των χειρουργείων της κλινικής.

Scroll to Top