Ενεργειακή αναβάθμιση συστήματος Ζεστού Νερού Χρήσης σε κατάστημα ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ στο Κερατσίνι

Η εταιρεία μας ανέλαβε την πλήρη ενεργειακή αναβάθμιση του συστήματος παραγωγής και διανομής Ζεστού Νερού Χρήσης στο υπερκατάστημα της εταιρείας ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ στο Κερατσίνι.
Στα σύνολο της ενεργειακής αναβάθμισης του συστήματος παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ) θα πραγματοποιηθεί:

  • Εγκατάσταση επιλεκτικών ηλιακών συλλεκτών στο δώμα του καταστήματος
  • Εγκατάσταση αντλίας θερμότητας με ταυτόχρονη λειτουργία επιλεκτικών ηλιακών συλλεκτών
  • Σύνδεση του συστήματος παραγωγής με τις κεντρικές κλιματιστικές μονάδες ψύξης – θέρμανσης

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί αντικατάσταση των ενεργοβόρων κλιματιστικών μηχανημάτων στις εισόδους του καταστήματος με νέα μηχανήματα στοιχείου νερού και πλήρης εγκατάσταση του συστήματος τροφοδοσίας τους.
Στα πλαίσια του έργου, θα πραγματοποιηθεί πλήρης αντικατάσταση και εκσυγχρονισμός του συστήματος διανομής του ζεστού νερού χρήσης προς του χώρους κατανάλωσης με αποδοτικότερα και φιλικά προς το περιβάλλον υλικά.

Scroll to Top