ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Η εταιρείας μας είναι ανάδοχος για την ολοκλήρωση του έργου με τίτλο <<Κατασκευαστικές εργασίες σε κτίριο δομής στο κέντρο της Αθήνας>>.

Το έργο θα πραγματοποιηθεί για λογαριασμό του Διεθνή Οργανισμού Μετανάστευσης.

Scroll to Top