ΝΕΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΝΕΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Η εταιρείας μας έχει έρθει σε συμφωνία για την κατασκευή των μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε νέα πολυκατοικία πολυτελών διαμερισμάτων στην Καλλιθέα.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν για τον σκοπό ανακατασκευής υφιστάμενου ημιτελές κτιρίου για οικιστική χρήση.

Scroll to Top